Datingtjeneste norge dating for professionals dublin

To av tre studenter som kommer på utvekslingsopphold til Norge, kommer på Erasmus-stipend.Erasmus er EUs program for utdanningssamarbeid, hvor også Norge deltar.– Internasjonale studenter beriker studiemiljøet, tilfører hun.Tallet på studenter som kommer på utvekslingsopphold til Norge har gått opp jevnt og trutt de siste ti–femten årene. – Vi har inntrykk av at norske utdanningsinstitusjoner blir stadig flinkere til å lage faglig interessante avtaler med institusjoner i samarbeidsland, og at de tilbyr relevante og gode kurs, på engelsk, sier Solheim.

datingtjeneste norge-23datingtjeneste norge-55datingtjeneste norge-51datingtjeneste norge-66

Samtidig kom det 1082 franske studenter, en oppgang på 20 prosent. Hun er overbevist om at året i Bergen og på Norges Handelshøyskole (NHH) vil telle tungt positivt når hun senere skal søke jobb i Frankrike.

Også det vil nok telle positivt for meg, sier Bourhis. Studieåret 2016–2017 tar hun bedriftsledelse på NHH i Bergen.

– Jeg liker å oppdage og utforske nye kulturer, det gir mye viktig læring.

12 bedrifter har hentet 210 millioner kroner i støtte til fase 2 i SMB-programmet i Horisont 2020 i år.

Det er en dobling fra i fjor, og viser at Norge hevder seg godt i EUs «Champions League» for små og mellomstore bedrifter.

Leave a Reply